ID EPU: 2269

Właściwość
Właściwość

Właściwość

KOMORNIK  Komornik Rzeszów  RZESZÓW

Właściwość terytorialna

 

Powiat rzeszowski i miasto Rzeszów

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz.U.2018.771) komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Jednocześnie w myśl art. 10 ust. 1 uoks w określonych kategoriach spraw wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Sławomir Czarnek  jest właściwy do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikom, których miejsce zamieszkania, siedziby, bądź prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na obszarze właściwości terytorialnej Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Wykaz miejscowości należących do właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Rzeszowie znajdą Państwo na mapie zamieszczonej poniżej.

 

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie - prawo wyboru wierzyciela

Aktualnie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Sławomir Czarnek stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych jest także uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości;
  • o wydanie nieruchomości;
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (apelacja rzeszowska) obejmuje obszar właściwości 4 sądów okręgowych:

  • Sąd Okręgowy w Krośnie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku.
  • Sąd Okręgowy w Przemyślu obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku.
  • Sąd Okręgowy w Rzeszowie obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach , Rzeszowie i Strzyżowie.
  • Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu obejmuje obszar właściwości sądów rejonowych w Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.
 
Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji składa oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. W treści  wniosku wniosku należy zamieścić klauzulę iż wyboru komornika dokonano na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

 

Rzeszów Błażowa

Boguchwała

Chmielnik
Dynów

Głogów Małopolski

Hyżne

Kamień

Krasne

Lubenia

Sokołów Małopolski

Świlcza

Tyczyn



   
Mapa
Do góry