ID EPU: 2269

Sygn. akt GKm 117/19 (II_1)
Sygn. akt GKm 117/19 (II_1)

Licytacje ruchomości

KOMORNIK  Komornik Rzeszów  RZESZÓW

OBWIESZCZENIE

Sygn. akt GKm 117/19 (II_1)

Sygn. akt GKm 117/19 (II_1)

Data: 26.08.2021 10:30

Przedmiot licytacji: II licytacja ruchomości (meble)

Aukcja

Lokalizacja: 35-328 Rzeszów, ul. Rejtana 53A (budynek RESPAN - salon meblowy ACCORD)

Cena wywoławcza: ODWOŁANA

D R U G A   L I C Y T A C J A    R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Sławomir Czarnek na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.08.2021 r. o godz. 10:30 odbędzie się w Rzeszowie przy ul. Rejtana 53A (budynek RESPAN)  druga licytacja ruchomości.

L I C Y T O W A N E   R U C  H O M O Ś C I

Treść obwieszczenia wraz z wykazem wszystkich licytowanych ruchomości zamieszczono w pliku do pobrania. Na fotografiach licytowanych ruchomości umieszczono numery odpowiadające numerom porządkowym protokołu (kolumna II obwieszczenia).

 

Ruchomości będące przedmiotem licytacji można oglądać pod adresem 35-328 Rzeszów, ul. Rejtana 53A (budynek RESPAN - salon meblowy ACCORD) w dniu:

26.08.2021 w godz. 9.30 - 10.30

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię składa się w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy kancelarii komornika: 

BGŻ BNP Paribas S.A. 68 2030 0045 1110 0000 0418 6080

W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę akt sprawy GKm117/19 oraz liczbę porządkową ruchomości (pozycję) wymienionej w treści obwieszczenia której rękojmia dotyczy wraz z dopiskiem „licytacja ruchomości - rękojmia” np. GKm 117/19 , pozycja 1, licytacja ruchomości – rękojmia. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania ruchomości jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

 

 

Do góry