ID EPU: 2269

Kancelaria
Kancelaria

Kancelaria

KOMORNIK  Komornik Rzeszów  RZESZÓW

O kancelarii

 

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Sławomir Czarnek - Kancelaria Numer II w Rzeszowie utworzona została w roku 2015. W celu optymalizacji podejmowanych działań kancelaria korzysta z systemów informatycznych usprawniających pracę komornika, umożliwiających szybkie i wiarygodne ustalenie konkretnych składników majątku dłużnika. 

Kancelaria posiada dostęp do następujących systemów teleinformatycznych:
  • OGNIVO - system Ognivo zapewnia elektroniczną komunikację komornikom sądowym z bankami i Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo - Kredytowymi.  System umożliwia szybkie ustalenie rachunków dłużnika, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.
  • SI CEPIK - System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców umożliwia szybkie pozyskanie informacji o pojazdach zarejestrowanych na daną osobę (dłużnika).  Informacja obejmuje: rodzaj, markę, typ i model pojazdu, numer rejestracyjny, rok produkcji, serię i numer karty pojazdu, numer VIN lub numer nadwozia, dane właściciela oraz posiadacza pojazdu.
  • EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste z dostępem do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych to system teleinformatyczny obsługujący księgi wieczyste, umożliwiający ustalenie nieruchomości należących do dłużników. Poszukiwanie odbywać się może poprzez stosowanie następujących kryteriów wyszukiwania: numer pesel, imiona rodziców albo numer regon.
  • CRZ - moduł umożliwiający pozyskiwanie zaświadczeń i odpisów z  Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych drogą elektroniczną.
  • IPG - LEX Informator Prawno-Gospodarczy to system umożliwiający pozyskiwanie informacji gospodarczych z Krajowego Rejestru Sądowego na temat spółek kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji.
  • ZUS - PUE - Platforma Usług Elektronicznych to narzędzie, które ułatwia uprawnionym podmiotom szybki dostęp do danych ze zbioru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym aktualnych źródeł dochodu dłużnika.
  • EPU Elektroniczne postępowanie Upominawcze to system umożliwiający złożenie do komornika o wniosku o wszczęcie egzekucji w formie elektronicznej. 
  • ePUAP - (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna umożliwiająca kancelarii komornika  komunikację z jednostkami administracji publicznej drogą elektroniczna w ujednolicony, standardowy sposób.
  • CEIDGCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udziela komornikom rozszerzonego dostępu do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

                                                                                                                                                                          komornik_online_1.png

Do góry